Z dniem 1 maja 2017 Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj” rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Aktywni niepełnosprawni. Nowy cel, nowa praca, nowe życie”.

Celem projektu jest „Aktywizacja społeczna i zawodowa 20 ON (7K,13M) w wieku 15-64 lat zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 30 miesięcy poprzez zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej”.

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się w okresie 01-31 sierpnia 2017 r.

Uczestnicy projektu:

Osoby niepełnosprawne w wieku 15-64 lat zamieszkujący miasto Elbląg i powiat elbląski, w tym:

- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ),

- osoby korzystające z pomocy społecznej.

 

1.       Formy wsparcia w ramach projektu to:

a)                 Wzmocnienie kompetencji społecznych:

-         Praca psychologa z ON celem wzmocnienia kompetencji społecznych wspomagających uczestnictwo w kolejnych etapach związanych z nabywaniem kompetencji zawodowych. Tematyka spotkań z psychologiem: komunikacja, współpraca w grupie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, asertywności, zmiany ograniczających przekonań, praca nad poczuciem własnej wartości;

-         opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu celem określenia dalszego wsparcia w formie kursów zawodowych.

b)                 Nauka umiejętności zawodowych i praktykowanie:

-         Szkolenie wspomagające kompetencje społeczne w zakresie pierwszej pomocy;

-         Szkolenie wspomagające kompetencje zawodowe w zakresie obsługi klienta;

-         Kursy/szkolenia wspomagające kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie: obsługi biura/recepcji, masażu, rehabilitacji, odnowy biologicznej, kosmetologii;

-         Praktyka zawodowa w zakresie:  obsługi biura/recepcji, masażu, rehabilitacji, odnowy biologicznej, kosmetologii;

-         Szkolenie wspomagające kompetencje zawodowe w zakresie autoprezentacji.

 

 

Zgłoszenia można dostarczać osobiście do siedziby Spółdzielni Socjalnej „Ruczaj” przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu.

 

Załączniki:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

 

 

 

Tu jesteśmy


Pokaż RUCZAJ na większej mapie